Aquí aniré publicant diferents manuals o tutorials per configurar equips i software concret de l'escola.

Això és una demo.