Generals

Preguntes de tipus general

Com buscar informació dins d'EMAV SUPORT
Procediment La majoria d'articles, manuals i guies estan disponibles només per les persones de la comunitat EMAV. Per poder buscar dins de tota la ...
Dt, 30 Juny, 2020 at 3:16 PM
EMAV SUPORT: manual d'ús del sistema de tiquets
Resum El manual d'ús explica com accedir, així com les diferents possibilitats que aquest sistema de helpdesk ofereix a l'usuari Descarreg...
Dt, 30 Juny, 2020 at 3:11 PM